Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 21 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 21 de juny de 2017

Es Convoca al veïns de Senan a la sessió del Consell Obert, amb caràcter extraordinari per raó d’urgència, per al dia 21 de juny a les 13.30 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES TITULAT “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE L’ALCALDE ANTONI SALTÓ”.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES TITULAT “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ADEQUACIÓ DE LOCAL SOCIAL”.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL 2017 A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

L’Alcaldessa
Carme Ferrer Cervelló
Senan, 19 de juny de 2017