Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 7 d'Oc...
 

[Tornar]

Consell Obert 7 d'Octubre

Es Convoca al veïns de Senan a la  sessió del Consell Obert, amb caràcter extraordinari, per al dia 7 d'octubre a les 10.30 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.-  Aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 3 de juny de 2017.

2.-  Aprovació, si s’escau, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juny i 26 de juliol de 2017.

3.-  Donació de compte dels Decrets d'Alcaldia.

4.- Donació compte dels informes de Secretaria-Intervenció a l'aprovació de les factures.

5.- Donació compte del període mig de pagament del 2n.Trimestre de 2017.

6.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l'exercici 2016.

7.- Aprovació, si s’escau, de les Festes locals de l'any 2018.

8.- Donació compte de les despeses de la Festa Major 2017.

9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per recollida d'escombraries.

10.- Precs i preguntes

 

L’Alcaldessa,

 

 

Carme Ferrer Cervelló

Senan, 4 d'octubre de 2017