Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 7 d'ab...
 

[Tornar]

Consell Obert 7 d'abril de 2018

Es Convoca al veïns de Senan a la sessió del Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 7 d’abril a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de gener de 2018.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2017.
3.- Informació de l’Alcaldia
4.- Donació compte dels Decrets de l’Alcaldia.
5.- Donació compte del període mig de pagament del 4t. Trimestre de 2017 i de l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre.
6.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de constitució de l’Agrupació de les entitats locals de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció
7.- Aprovació, si s’escau, de la revisió del Padró Municipal d’Habitats a 1 de gener de 2018.
8.- Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denuncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
9.- Precs i preguntes

L’Alcaldessa,
Carme Ferrer Cervelló
Senan, 4 d’abril de 2018