Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 23 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 23 de juny de 2018

Es Convoca al veïns de Senan a la sessió del Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 23 de juny a les 12.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 7 d’abril de 2018.
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 9 de maig de 2018.
3.- Donació compte dels Decrets de l’Alcaldia.
4.- Donació compte del període mig de pagament del 1r. Trimestre de 2018.
5.- Aprovació, si s’escau, de l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera.
6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits expedient 2/2018, de crèdit extraordinari.
7.- Precs i preguntes.


L’Alcaldessa,

Carme Ferrer Cervelló
Senan, 20 de juny de 2018