Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 29 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 29 de juny de 2019

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió “d’Organització de la Corporació” per al dia 29 de juny a les 11.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.    Periodicitat de les sessions del Consell Obert

 

2.     Nomenament de representants de la Corporació Local en òrgans col·legiats

 

3.    Constitució de la Comissió Especial de Comptes

 

4.    Delegació de competències del Consell Obert en l'alcaldia

 

5.    Regim de dedicació i retribucions de l'alcaldessa

 

6.    Donar compte del nomenament dels Tinents de l'Alcaldia

 

7.    Aprovació de conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l'ajuntament de Senan per a la prestació del servei integral de la recollida, transport i tractament dels residus municipals.

 

 

Senan, a 26 de juny de 2019

 

 

L’Alcaldessa,

 

Carme Ferrer Cervelló