Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 25 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 25 de setembre de 2019

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter extraordinari, per al dia 25 de setembre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.     MODIFICACIO 4-2019 PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICIS TANCATS

 

2. MODIFICACIO PRESSUPOST 4-2019 DE 2019 DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS

 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018

 

4. PROPOSTA DE L'ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE SENAN

 

 

 

Senan, a 19 de setembre de 2019

 

 

L’Alcaldessa,

 

 

 

Carme Ferrer Cervelló