Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 21 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 21 de desmbre de 2019

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 21 de desembre a les 10.30 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA:


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta del Consell Obert de Constitució


2. Aprovació, si s'escau, de l'Acta Consell Obert d'Organització


3. Aprovació, si s'escau, de l'Acta Consell Obert Extraordinari


4. Aprovació, si s'escau, de l'Acta CONSELL OBERT 25-09-2019, 10,00


5. Aprovació, si s'escau, de l'Acta Sessió extraordinària urgent del Consell Obert de data 16/10/2019


6. Aprovació, si s'escau, de l'Acta Sessió extraordinària sorteig públic per designació dels membres de la mesa de les Eleccions Generals del 10 de novembre del 2019


7. Aprovació, si s'escau, de l'Acta Sessió extraordinària Consell Obert de Senan de data 4/12/2019


8. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 22 al núm. 110 de 2019


9. Aprovació, si s'escau, del pressupost general de la Corporació de l’exercici 2020


10. Aprovació, si s'escau, de les festes locals per a l’Any 2020


11. Aprovació, si s'escau, del Conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació dels serveis tècnics informàtics 2020.


12. Aprovació si s'escau, PROPOSTA INICI i APROVACIÓ PROJECTE D'EXPEDIENT EXPROPIATORI Polígon 3 Parcel·la 108


13. Aprovació, si s'escau, dels Acords, Compromisos i Adhesió a la Carta del paisatge de la Conca de Barberà.

 

INFORMES ALCALDIA

 

PRECS I PREGUNTES


Senan, a 18 de desembre de 2019

 

 L’Alcaldessa,

 

Carme Ferrer Cervelló